ZAKAJ?

Evropa je v letu 2016 proizvedla za okoli 27,1 miljonov ton odpadne plastike. Od tega je bilo zgolj 31,1% reciklirane, 41,6% uporabljene za proizvodnjo energije, medtem ko je 27,3% odpadne plastike še vedno končalo na odlagališčih smeti. Poleg tega vsako leto okoli 8 miljonov plastike konča v oceanu. Zato je nujno potrebno ustvariti učinkovit sistem ponovne uporabe odpadkov skladno s smernicami krožnega gospodarstva z namenom povišanja stopnje recikliranja.

Učinkovitost ponovne izrabe primarnih virov bo odvisna predvsem od sposobnosti doseganja ustreznih lastnosti recikliranih sekundarnih materialov za uporabo v različnih aplikacijah. Poleg tega je potrebno zagotoviti tudi zadostno količino visoko kakovostnih reciklatov. V preteklih desetletjih je bilo vloženega veliko v razvoj in raziskave inovativnih metodologij in pristopov, ki bi omogočali izboljšanje in homogeniziranost kvalitete recikliranih materialov. Še vedno ostaja velik delež neraziskanega na področju velik in posledično veliko vloženega dela in raziskav za preboj recikliranih materialov na širši trg.

Plastics – the Facts 2017

https://www.plasticseurope.org/application/files/5715/1717/4180/Plastics_the_facts_2017_FINAL_for_website_one_page.pdf

S tem namenom želimo s projektom CEPLAFIB želimo pokazati, da s pravilno metodologijo razvrščanja odpadnih komunalnih surovin in so-sledne uporabe tehnoloških postopkov, kot so ekstruzija, termoformiranje in brizganje, lahko izdelamo nove primarne materialne surovine v obliki kompozitnih materialov, ki svojo uporabno vrednost iščejo v široko-potrošniških aplikacijah avtomobilskega, gradbenega in embalažnega sektorja.

Cilji projekta CEPLAFIB so predstaviti:

  • Stroškovno učinkovito integracijo regeneriranih vlaken časopisnega papirja in recikliranega PP in HDPE za izboljšanje nateznega modula in natenze trdnosti do 300%,
  • Izvedljivost procesiranja novega kompozita z najbolj razširjenimi metodami predelave, tj. termoformiranje in brizganje,
  • Upravičenost (enake lastnosti, cena in kupčeva izkušnja) uporabe recikliranega materiala v treh sektorjih množične uporabe (embalažni, automobilski in gradbeni sektor)
  • Ponovljivost rezultatov projekta na drugih vrstah reciklatov (LDPE), predelovalnih procesov (ekstruzivno pihanje) in aplikacij (fleksibilni materiali za pakiranje-tehnični filmi)
  • Prenosljivost rezultatov projekta v druge države (Poljska, Nemčija, Italija) in sektorje (gradbeni sektor, gospodinjski aparati)

Projekt CEPLAFIB bo tako izboljšal ozaveščenost in poznavanje javnosti in industrije o vpeljavi krožnega gospodarstva v različne sektorje z demonstracijo za 40% povišane stopnje recikliranja in za 40% znižanjem emislih toplogrednih plinov v primerjavi s trenutno stopnjo recikliranja.

Tako bo CEPLAFIB ustvaril trajnostno podporno okolje za hitrejši prenos plastične industrije iz linearnega v krožni gospodarski model upravljanja za vse zainteresirane deležnike tako s strani industrije kot tudi vladnih institucij, med drugim tudi v povezavi s cilji zmanjšanja odlaganja komunalnih odpadkov na minimum do leta 2030.