KAKO?

Projekt LIFE CEPLAFIB bo predstavil aplikativne tehnologije in metodologije, ki bodo vzpodbujale prehod iz linearnega v krožni model gospodarstva z učinkovito vpeljavo recikliranih polimernih matric, ojačanih z vlakni časopisnega papirja v visokotehnoloških proizvodnih aplikacijah avtomobilske, embalažne in gradbene industrije. Za zagotovitev maksimalne učinkovitosti, projekt CEPLAFIB uporablja globalni pristop za spodbujanje sprememb, združuje proizvodne tehnologije in aplikacije uporabe in se osredotoča na komplementarnost industrijskih sektorjev.

V ta namen bodo v cenovno učinkovit proizvodni proces združene tehnologije za razvrščanje, selekcijo in obdelavo odpadkov, ki bodo omogočale podjetjem, ki se ukvarjajo z recikliranjem, zagotoviti stalen pretok visoko kakovostnih recikliranih materialov.

Poleg tega bo validiran ekonomski, tehnološki in okoljski aspekt recikliranih kompozitov, ojačanih z vlakni v dveh sektorjih za množično proizvodnjo, embalažnem in avtomobilskem. Za prilagoditev novih materialov na konvencionalne procese predelave in identifikacijo potrebnih materialnih dodatkov za modifikacijo lasnosti materiala bodo izvedeni različni mehanski, termični in morfološki testi, spremljanje proizvodnega procesa in kontrola končnih prototipov.

Projekt CEPLAFIB bo podrobno opredelil protokole za preliminarna testiranja materiala, ki bodo potrebna za potrditev ustreznosti in določitev končne materialne formulacije, ki bo pod svojo blagovno znamko tržno zanimiva za nove produkte. Pripravljen bo tudi strategijski načrt in priročnik za replikacijo materiala z drugimi tokovi odpadkov in aplikacijami ter prenosom rezultatov projekta na druge sektorje in regije v času trajanja projekta in po projektu.

Učinkovitost in učinek izvedenih dejavnosti bo sprotno nadzorovan in beležen za preverjanje napredka projekta in zagotovitev učinkovitega vlaganja javnih sredstev.

Razširjanje pridobljenega znanja in rezultatov projekta bo izvedeno s ciljem prenosa uporabe na druga področja in akterje. Cilj komunikacijskih dejavnosti je tudi preseči regionalno in nacionalno osredotočenost projekta in povečati učinek rezultatov.