16. marca, 2021 je Agencija za upravljanje okoljskih projektov pod pokroviteljstvom Ministrstva za okolje Republike Litve organizirala zaključno video konferenco, v prevodu: “Program LIFE – reševanje okoljskih, podnebnih in energetskih izzivov“. To je bil zaključni dogodek petletnega projekta ” LIFE Capacity Building in Lithuania” (LIFE LT), ki ga je koordiniralo Ministrstvo za okolje Republike Litve.

Na pobudo vodilnega partnerja projekta LIFE LT smo se v okviru projekta LIFE CEPLAFIB povabilu odzvali in dobili edinstveno priložnost za predstavitev naših krožnih rešitev na področju recikliranja odpadne plastike in papirja, ki jih obravnava naš Close-to-Market (C2M) projekt. V okviru tega dogodka smo predstavili naše končne rezultate ter navezali nova poznanstva in priložnosti za nadaljnje sodelovanje. Z med-regijskim povezovanjem zasledujemo skupni cilj osnovanja novih projektnih pobud kot tudi skupnih iniciativ na prijavah novih okoljskih projektov za naslednjo perspektivo programa LIFE v obdobju 2021–2027.